Đêm ấy nghe tiếng chồng thở trong điện thoại, tôi theo bản đồ định vị đi đánh ghen thì kinh ngạc tột
00:00

Nghe nhạc