NÓNG: Bà Diệp Thảo muốn đoàn tụ với chồng, ông Đặng Lê Nguyên Vũ kháng cáo đòi 70% tài sản
00:00

Nghe nhạc