Sau phút cuồng nhiệt bên tình cũ, chồng hí hửng ra về thì hoảng hồn với đám lửa cháy trong góc nhà,
00:00

Nghe nhạc