Thanh Hóa: Nhân viên sân bay Thọ Xuân bị hành khách đánh chảy máu đầu
00:00

Nghe nhạc