Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 'Phải làm tiếp một vài vụ cho ra vụ'
00:00

Nghe nhạc